fade-leftfade-rightMaak kennis met Nathalie Logan & Tom Van Asperen

Nathalie Logan

Nathalie Logan heeft 3 behandelmethodes ontwikkeld die geënt zijn op het bestrijden van myofasciale pijn. Ze leert nu aan de doelgroep wat de lichamelijke pijn hun vertelt en dat de burn-out een "reis" is om doelgericht naar een onbekende bestemming van je hart  te reizen. Zo leer je om nooit meer in dezelfde valkuilen te stappen die in de eerste plaats de (spier) burn-out veroorzaakten.

Nathalie is een lichaamscoach en speaker; ze heeft een informatiebedrijf en is co-founder van FFM-Methode en Coddiwomple.

Samen met Tom van Asperen gelooft ze dat mensen over heel de wereld moeite hebben hun roeping en gave te volgen. Veel mensen leven niet vanuit hun hart, omdat ze zich niet waardig genoeg vinden en daardoor o.a een burn-out ontwikkelen. Tom en Nathalie richten een beweging op zodat mensen weer vanuit hun hart gaan leven.

_________________________________________________________________

Tom Van Asperen

Tom van Asperen is co-founder van de FFM-Methode en Coddiwomple. Hij is een ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out. In 2014 heeft hij een zware burn-out gekregen. Hierbij heeft hij alle fases doorlopen. Ontkenning, boosheid, frustratie en uiteindelijk de berusting. Vooral het herijken van je persoonlijke doelen, maar ook de gezamenlijk doelen met je partner hebben tot inzicht geleid. Wat opviel was dat de partner niet of nauwelijks betrokken werd in het herstel.

Een gemiste kans! Door zijn analytisch vermogen en grote ervaring in het hulpverleningsvak heeft hij zijn hele eigen behandelingstraject overzien. Tom werkt sinds 1979 bij de Politie in Rotterdam en  hij heeft grote ervaring op het gebied van het voeren van gesprekken waarbij de vraag achter de vraag ontdekt moet worden. Binnen en buiten de politie heeft hij veel mensen gecoacht en begeleid op het gebied van persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Tijdens zijn burn-out merkte hij dat vanuit zijn werkgever en gezondheidszorg er alles op gericht was om hem zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen. Zijn fysieke klachten werden hierin niet meegenomen. Alleen op psychisch vlak kreeg hij ondersteuning. Via zijn huisarts werd hij doorverwezen naar de fysiotherapeut. Na anderhalf jaar was er nog geen echt resultaat. Hij merkte ook dat het achterblijven van positieve resultaten bij de behandeling van zijn fysieke klachten een nadelig effect had op zijn terugkeer in het arbeidsproces. Na een zoektocht is hij bij toeval bij triggerpointtherapie terecht gekomen. Dat bleek te helpen, waarna het geloof in een combinatie van psychische e en fysieke behandeling boven kwam drijven. Door zijn ervaring te koppelen aan die van Nathalie Logan is er een succeskoppel ontstaan!