fade-leftfade-rightKlachtenregeling

Kwaliteit staat centraal bij de FFM Methode. Vanzelfsprekend voldoen alle behandelfaciliteiten aan de eisen die hiervoor door de overheid worden gesteld en houdt de FFM Methode zich op alle fronten aan de voor haar relevante wetgeving. Naast ons eigen kwaliteitssysteem en de toewijding zorgt ook de Nederlandse wetgeving voor een kwaliteitsgarantie. De FFM Methode voldoet aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn. 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders, of ze nu groot of klein zijn. Van een ziekenhuis tot zzp’ers/ondernemers die als solistisch werkende zorgverlener werken. De Wkkgz verplicht een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. De FFM Methode is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg (https://klachtenportaalzorg.nl/)  

Heeft u een klacht? Bespreek deze eerst met ons en als we er niet uitkomen kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtbehandelaar vanuit het Klachtenportaal Zorg. Flyers zijn op onze vestiging aanwezig. 

Bij de klachtencommissie kan een klacht worden ingediend tegen een zorgaanbieder over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen. De commissie behandelt de klacht op basis van een klachtenreglement dat aan de patiënt ter beschikking gesteld moet worden. Ditzelfde geldt ook voor een eventueel geschil.

_________________________________________________________________