Maak kennis met Nathalie Logan,

Nathalie Logan heeft 3 behandelmethodes ontwikkeld die geënt zijn op het bestrijden van myofaciale pijn en nu leert nu ( doelgroep) wat de lichamelijke pijn die door burn-out veroorzaakt hun verteld. En dat de burn-out een "reis" is om doelgericht naar een ongekende bestemming van je hart te reizen. Om zo nooit meer in dezelfde valkuilen te stappen die in de eerste plaats de (spier) burn-out veroorzaakte.

Zij is een lichaamscoach, speaker en heeft een informatiebedrijf, co founder FFM Methode en Coddiwomple.

Samen met Tom van Asperen is zij een beweging aan het oprichten, waar zij in geloven dat mensen over heel de wereld moeite hebben hun roeping en gave te volgen en niet vanuit hun hart leven, omdat ze zich niet waardig genoeg vinden en daardoor o.a een burn-out ontwikkelen.

Maak kennis met Tom van Asperen:

Tom van Asperen co founder FFM Methode en Coddiwomple. Is een ervaringsdeskundige op het gebied van Burn-out. In 2014 heeft hij een zware burn-out gekregen. Hierbij heeft hij alle fases doorlopen. Ontkenning, boosheid, frustratie en uiteindelijk de berusting. Vooral het herijken van je persoonlijke en met je partner de gezamenlijke doelen heeft tot inzicht geleid. Wat opviel was dat de partner niet of nauwelijks betrokken werd in het herstel.

Een gemiste kans! Door zijn analytisch vermogen en grote ervaring in het hulpverleningsvak heeft hij tijdens en achteraf zijn hele eigen behandelingstraject overzien. Tom werkt sinds 1979 bij de Politie in Rotterdam en heeft grote ervaring op het gebied van het voeren van gesprekken waarbij de vraag achter de vraag ontdekt moet worden. Binnen en buiten de

Politie heeft hij vele mensen gecoacht en begeleid op het gebied van persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Tijdens zijn burn-out merkte hij dat vanuit zijn werkgever en gezondheidszorg er alles op gericht was om hem zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen. Zijn fysieke klacht en werden hier in niet meegenomen. Alleen op psychisch vlak kreeg hij ondersteuning. Via huisarts werd hij doorverwezen naar de fysiotherapeut. Na anderhalf jaar was er nog geen echt resultaat. Hij merkte ook dat het achterblijven van positieve resultaten bij de behandeling van zijn fysieke klachten een nadelig effect optrad op zijn terugkeer in het arbeidsproces. Na een zoektocht is hij bij toeval bij triggerpointtherapie terecht gekomen. Dat bleek te helpen waarna het geloof in een combinatie van psychische en fysieke behandeling boven kwam drijven. Door zijn ervaring te koppelen aan die van Nathalie Logan is er een succeskoppel ontstaan!