[op_advanced_headline style="14" effect="rotate-2" align="center" accent="#0611b7" headline_tag="h2" line_height="" highlight="" top_margin="0" bottom_margin="0" part_0="UHJpdmFjeXZlcmtsYXJpbmc="][/op_advanced_headline]

Persoonsgegevens die wij verwerken
FFM-Methode verwerkt persoonsgegevens van je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

FFM-Methode verwerkt gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
FFM-Methode verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van je betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Hoe lang we gegevens bewaren
FFM-Methode zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 5 jaar.

 

Delen met anderen

FFM-Methode deelt jouw gegevens niet met derden zonder je schriftelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@ffmmethode.nl.
FFM-Methode zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

FFM-Methode neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@ffmmethode.nl

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met FFM-Methode kan je ons als volgt bereiken:

 

FFM-Methode

Zinkstraat 1a

2984 AL Ridderkerk

Telefoon:

085 0471460

Mobiel of whatsapp:

06 212 48 782 Tom

06 390 25 977

maandag t/m vrijdag van 10:00 - 17:00 uur