Mindsetting.

Het hebben van een juiste mindset om genezing te bevorderen. Niet ondersteunende gewoontes om te zetten in ondersteunende gewoontes. Een juiste mindset zorgt ervoor dat je effectiever, efficiënter & gelukkiger kunt zijn.  Krijg nu vat op je gedrag, emoties & je leven.  

In module 1 is een start gemaakt met het herkennen van aangeleerde mechanismen en routines die geleid hebben tot een burn-out. Veel daarvan zijn afkomstig uit kindertijd en relaties in de jong volwassenheid. De meest ernstige zijn de overlevingsmechanismes die ten tijde dat ze nodig waren, heel nuttig zijn geweest maar nu meer afbreuk doen aan de gezondheid dan dat ze goed doen. Veel van deze mechanismen worden gevoed door opgebouwde routines. De eigenschap van een routine is dat deze gedachteloos uitgevoerd kan worden. Als het ware op de automatische piloot. Echter als alle routines die bij een mechanisme horen er toe leiden dat een mechanisme autonoom wordt, ontstaat er een groot probleem. Het ontwennen van de routines moet op een bewuste wijze gedaan worden met de juiste mindset. Alleen dan kunnen er nieuwe routines, want ieder mens heeft deze nodig, ontstaan die passen bij de nieuwe jij!

Duur: Volgens afspraak 

GRATIS en Vrijblijvend Strategie Gesprek

Je gegevens zijn veilig. Wij houden ook niet van spam. Ze worden niet gedeeld.